Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu niżańskiego w 2017 roku przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

2016-11-23

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

2016-11-04

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Powiatu Niżańskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do przedstawienia własnych propozycji odnośnie priorytetowych zadań publicznych, zlecanych przez Powiat Niżański do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2017 roku.

Czytaj więcej o: Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

Zaproszenie do pracy w Komisji Konkursowej

2016-10-21

Zaproszenie

w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu niżańskiego w 2017 roku przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

Czytaj więcej o: Zaproszenie do pracy w Komisji Konkursowej

OGŁOSZENIE - otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu niżańskiego w 2017 roku przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

2016-10-19

Wynik konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Powiatu Niżańskiego na lata 2016 - 2023"

2016-06-02

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego pn. „Flis 400-lecia Ulanów-Gdańsk 2016”

2016-05-11

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz edukacji i wychowania w 2016 r.

2016-04-15

Wyniki konkursu w załączonej uchwale Zarządu Powiatu Niżańskiego.

Z A P R O S Z E N I E do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

2016-03-21

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) zwanej dalej ustawą, Zarząd Powiatu Niżańskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, który będzie przeprowadzony w ramach „Programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok” na zlecenie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej.

Formularz zgłoszeniowy określa załącznik do niniejszego zaproszenia.

 

Czytaj więcej o: Z A P R O S Z E N I E do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2016-03-14
Data publikacji:2016-03-14
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zalewski
Osoba wprowadzająca dokument:Jarosław Zalewski
Liczba odwiedzin:67567